ERSOPLAST SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz ÇİSG Politikası, insana ve içinde yaşadığımız çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 • Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmeyi,
 • Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla oluşan atıkların mümkün olduğunca oluşmamasının sağlanmasını,
 • Geri kazanımı mümkün olan atıkların geri dönüşüm ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını,
 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmayı,
 • Güncel teknolojiyi kullanarak, çevreye zarar vermeden atıkların giderilmesini veya geri kazanılmasını sağlamayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini sürekli olarak düşürebilmeyi,
 • Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi,
 • Yapılacak olan işlerin tehlikelerini belirleyerek risk oranını değerlendirmeyi ve bu riskleri yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını en üst seviyede tutmayı ve onlara güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamayı,
 • Her türlü toplu koruma ve kişisel koruyucu malzemelerinin seçiminde İş Sağlığı ve Güvenliğinin gerektirdiği standartlara uygun malzemeleri temin edeceğimizi,
 • Çalışanlarımızda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi ve insanı koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı,
 • Tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi, alt yüklenici olarak fabrikamızda çalışacak firmaları ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ve çevremizi korumaya yönelik yürürlükteki yasal mevzuatlara bağlı kalarak üretim ve üretim dışı tüm faaliyetlerimizi çevreye ve insana saygı ilkesi çerçevesinde yürüteceğimizi,
 • Acil durum planlarını ve ekipmanlarını düzenli test ederek sürekli güncellemeyi,
 • Mevcut olan iyi uygulamalar ile enerji verimli ve düşük maliyetli teknolojiler ile enerji maliyetlerini azaltmayı,
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate alan, belirlenen amaçlara, tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşılabileceği bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar yapacağımızı, çevre ile dost üretim teknolojileri kullanarak, doğal yaşama ve çalışanlarımızın sağlığına zarar verebilecek her türlü atığı azaltmayı ve kontrol altında tutmayı,
 • Tüm riskleri belirleyip, değerlendirip yok ederek tehlikeleri yönetmeyi

ERSOPLAST SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak Çevre ve İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.